21 dec 2021

Bezwaar tegen Mariahof

Dit zijn onze bezwaren tegen de plannen voor het Mariahof naar aanleiding van het openbaar onderzoek met als referentie OMV_2021118070. Dit project omvat een kantoorproject verdeeld over drie torens van telkens acht verdiepingen hoog en de bemaling tijdens de bouwwerken.

We zijn het er mee eens dat de leegstaande panden van Belgacom en de Post moeten verdwijnen. Een gedeeltelijke invulling door nieuwbouw is een goede oplossing en het idee om hier een horecagelegenheid onder te brengen is ook positief.

We zijn het ook eens met de ambities van de ontwerpers om een groene invulling te geven aan het project maar we zijn van oordeel dat dit niet kan slagen als er gekozen wordt voor een te hoge densiteit en te veel bouwlagen.

Daarom vragen we een grondige bijstelling van de plannen op volgende punten.

Beperking van de bouwhoogte en het aantal bouwlagen. De huidige hoogte van het gebouw zorgt voor immense schaduwvorming in de wijk. Deze bouwhoogte beneemt het zicht op de statige gevel van het Mariagasthuis en vormt een aantasting van het stadszicht voor heel Oud Berchem.

De éénzijdige gerichtheid op nieuwe kantoorcapaciteit. Er dreigt in Berchem al een verzadiging van nieuwe kantoorcomplexen in de buurt van Berchem station (Post X, de Roderveldlaan, de Veldekens ..)  en er blijft een behoefte aan nieuwe betaalbare woningen in deze wijk. Op stadsniveau worden kantoorruimten juist omgevormd naar woningen.

Het tekort aan groen in de ontwerpplannen. De stad en het district willen met het project de Grote Verbinding de verbinding maken tussen groene zones en woonwijken. Zo wil men de bestaande parken (Villegaspark, Brilschans) en het natuurgebied (Wolvenberg) in het kader van de creatie van het nieuwe park Brialmont, verbinden met de omliggende woonwijken. In de toekomst zou dit nog versterkt worden als gekozen wordt voor een overkapping van de zuidelijke ring. In dit perspectief zou men op deze site veel meer extra ruimte voor groen kunnen creëren in aansluiting op het Villegaspark en het hele project Park Brialmont.

Het hoog aantal extra parkeerplaatsen. Deze zullen extra verkeer aanzuigen, met negatieve gevolgen voor de mobiliteitsdruk, de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Tegelijk vedwijnen er door dit project ongeveer 100 parkeerplaatsen voor de buurtbewoners.

Het gevaar voor een dalende waterstand in de ruime omgeving. Te vrezen valt dat door de geplande werken veel water zal worden weg gepompt. Waardoor zich opnieuw problemen kunnen voordoen van een dalende waterstand . in de ruimere omgeving

We betreuren bovendien dat bestaande sites voor gemeenschapsvoorzieningen door de stad in handen gelegd zijn van privé-ontwikkelaars als CORES en ALIDES die op deze site hun winsten trachten te maximaliseren door het opdrijven van de te realiseren capaciteit. Het stoort ons ook erg dat de Berchemnaar niet zomaar toegang krijgt tot de plannen via het omgevingsloket. Hoe kan een openbaar onderzoek nu vlot verlopen als de bouwheren zich verschuilen achter auteursrechten om hun plannen niet te moeten publiceren?

 

Wil je een bezwaarschrift indienen? Op deze manier lukt het: surf naar https://omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken . Klik door op 'Dien online een bezwaarschrift in'. Geef 'OMV_2021118070' in in de zoekbalk. Als het dossier verschijnt, klik dan op de oranje letter 'i' in een cirkel rechts. Onderaan de pagina kan u dan een 'Nieuw bezwaarschrift indienen'.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren