08 nov 2020

Groene Vesten - ambitieus, maar niet zo Groen

Ringpark Groene Vesten – ambitieus, maar niet zo groen? 

Met veel aplomb kondigde de stad het masterplan Ringpark Groene Vesten aan. Op termijn verbindt dit park alle wijken aan weerszijden van de ring, vermindert het de overlast, voorziet het waterbuffers en verbetert het fiets- en wandelpaden. De bedoeling is een nieuw groen park te creëren voor Berchem.

Dit is wel maar een tijdelijke oplossing. Op langere termijn blijft het de bedoeling om ook ter hoogte van Berchem de ring te overkappen. Maar daarop zullen de Berchemnaars nog jaren moeten wachten. Eerst moet er nog een studie gemaakt worden over een mogelijke scheiding van de verkeerstromen op de zuidelijke ring. Men zou dan een doorgaande ringweg scheiden van een stedelijke ringweg, zoals Ringland vraagt. Maar aan die studie is zelfs nog niet begonnen! Daardoor is ook de overkapping in dit segment van de ring op de lange baan geschoven.

Het is zelfs de vraag of hier later nog geld zal voor zijn. “Vooral Berchem is nu het kind van de rekening”, verzucht Groen-raadslid Johan Malcorps zich. “Het ecoduct tussen het Brilschanspark en de Wolvenberg komt er al niet. Dat stond nochtans zo ingetekend in de oorspronkelijke plannen voor Park Brialmont. Of er een volledige overkapping komt, is ook niet meer zeker.”

Het is dan ook een goede zaak dat de districtsraad van Berchem (zitting van 20 oktober 2020) unaniem in de stad op tafel slaat en meer aandacht vraagt voor een echt overkappingsproject in Berchem. Wat zeker niet kan voor ons district, is dat men de ring verbreedt zonder overkapping. “Dan sneuvelt al het groen langs de ring. Voorlopig steunen we wel het Ringpark Groene Vesten, maar dan moet zoveel mogelijk groen bewaard blijven”, zo maakt de Sp.a-Groen-fractie zich sterk.

Nog twee andere vraagtekens bezorgen onze raadsleden in de Sp.a-Groen fractie hoofdpijn.

Ten eerste is er in de plannen sprake van een verbreding van het ringfietspad van drie naar zes meter plus twee meter voetpad. Dit zou onvermijdelijk betekenen dat er toch waardevol groen verloren gaat. “Hoe men dit zal rijmen met de ecologische ambities van de Groene Vesten is ons nog een raadsel”, zegt raadslid Arnold Peeters. “In Berchem is er al te weinig groen en erg veel geluidsoverlast van de ring. Het is onbegrijpelijk dat men dit niet inziet.” Onze vraag was tijdelijk een beperkte verbreding van het fietspad en pas een heel brede aanleg van het fietspad zodra de overkapping een feit is. Dat is ook goedkoper en kost niet zoveel groen.

Een tweede gemiste kans is het gevaarlijke kruispunt aan de Grote Steenweg en de Elizabethlaan. Gemeenteraadslid Nordine Saïdi Mazarou ziet het zo: “Het team van de intendant tekende hier ooit een project Groene Grote Steenweg uit, met een glazen galerij om fietsers en voetgangers af te schermen van het drukke verkeer. Er kwam ook een knip van het verkeer aan de Elisabethlaan. Dan hadden we een groene verbinding gekregen tussen de groene zones naast de ring. Nu komt er alleen een erg smalle onderdoorgang voor fietsers. Spijtig dat die meer ambitieuze, veiligere plannen voorlopig in de schuif blijven.” 

Toch eindigt het verhaal voor de burger hier nog niet: elke Antwerpenaar kan vanaf twee november zijn zegje nog doen over de plannen op https://participatie.degroteverbinding.be/rgvexpeditie.

Sp.a-Groen Berchem nodigt de Berchemnaar en Antwerpenaar dan ook warm uit om zijn mogelijkheden tot inspraak ten volle te benutten en te ijveren voor maximaal behoud van groen en de realisatie van een echt park voor de stad met minder lawaai en een betere luchtkwaliteit voor de omgeving. De Groene Vesten is een uitstekend project, maar met de juiste input kan het enkel maar beter worden. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren