Johan Malcorps

Districtsraadslid, gepassioneerd door het groene denken

In de districtsraad heb ik me de voorbije jaren ingezet voor een verkeersveilig en gezellig Berchem, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Met meer groen op onze straten en pleinen. Propere lucht is mijn stokpaardje. In het parlement heb ik vroeger hard gevochten voor een beleid dat werk maakt van minder fijn stof en stikstofoxiden. Milieu en gezondheid, dat is mijn motivatie om aan politiek te doen, ook lokaal.

Berchem heeft echt ook nood aan een groene overkapping van de ring. Veel Berchemnaars hebben samen met het team van de intendant nagedacht over wat beter kan in ons district. Ik was er ook bij. Het is nu zaak om al deze mooie dromen voor Berchem ook in echt beleid om te zetten. Dat willen we doen door te blijven luisteren naar wat de Berchemnaars echt willen.