Johan Malcorps

Oudgediende, groot talent

Johan is al van het prille begin lid van Agalev en Groen. Hij doorzwom daarbij alle watertjes: hij werkte voor de studiedienst, was politiek secretaris, parlementslid en districtsraadslid. Zijn ervaring is onbetaalbaar en zijn passies zijn milieu en gezondheid. Met concrete acties kunnen we invulling geven aan zaken als schone lucht en verkeersveiligheid. Prioriteiten, als je het Johan vraagt.