22 feb 2021

Kinderrechten in Berchem

Kinderrechten liggen ons nauw aan het hart: als partij met een blik op de toekomst werken we hard aan een betere planeet zodat onze kinderen opgroeien op een gezonde, veilige en solidaire planeet. Het spreekt dan ook voor zich dat we kinderen ook in het nu alle kansen willen geven om zich te ontwikkelen. Hun rechten vrijwaren is een belangrijke eerste stap hierin. Het beleid gaat nog al te vaak al te snel over de hoofden van kinderen heen, dus ons raadslid Lucy Verbraeken stelt voor om de Rechten van het Kind een zichtbare plaats te geven in het beleid van ons district.

Rekening houdend met de beperkte bevoegdheid van het district kwam ze uit bij het volgende lijstje:

  1. Betrek kinderen en jongeren bij elke beslissing die hen aangaat via een formele participatiestructuur.
  2. Ga voor een integraal lokaal jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, jeugd, gelijke kansen, veiligheid, openbaar vervoer, onderwijs).
  3. Beslis lokaal over de inzet van middelen voor integraal jeugdbeleid.
  4. Maak alle communicatie kind- en jongerenvriendelijk.
  5. Geef opleiding over kinderrechten aan alle professionelen die met kinderen in contact komen.
  6. Zorg dat het noodnummer 1712, de hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling , voor iedereen bekend is.
  7. Geef voorlichting aan kwetsbare doelgroepen over seksuele uitbuiting en mensenhandel.
  8. Creëer meer, gevarieerde en veilige speel- en ontmoetingsruimtes

Om onze selectie te staven volgen hier een aantal praktische voorbeelden:

- Als district kunnen we kinderen en jongeren betrekken bij elke beslissing die hen aangaat. Een goed voorbeeld hier van is de enquête voor het speelplein in de Strijdhoflaan. Het district had op dezelfde manier de kinderen uit de buurt van de Sint Hubertuskerk kunnen betrekken bij de keuze van het speeltoestel voor op het pleintje voor de kerk.

- Het district kan werk maken van de herinrichting van de speelpleinen en er voor zorgen dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn voor jongeren. Ook hiervoor kan de jeugd bevraagd worden.

- In ons bestuursakkoord staat de intentie om een kinderdistrictsraad op te richten. Daar kan zeker nog werk van gemaakt worden tijdens deze bestuursperiode.

- Het district kan er voor zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen bij activiteiten die georganiseerd worden. Zorg er voor dat er aanbod is voor alle leeftijdscategorieën en alle doelgroepen.

- Het district kan voor alle communicatie die zij verspreid, zowel online als gedrukt, een leesbaarheidstoets doen zodat ze kind- en jongerenvriendelijk is.

- Het district kan op alle communicatie, zowel online als gedrukt, het noodnummer 1712 vermelden

- Het district kan er voor zorgen dat er voorlichting wordt gegeven over kinderrechten, seksuele uitbuiting en mensenhandel op de jeugdraad en in de verschillende jeugdbewegingen.

 

Op deze manier weten we zeker dat Berchem voor de jongsten onder ons een (nog) warmere en veiligere plek wordt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren